Separace odpadů

V lednu 1995 jsme zahájili pilotní projekt primární separace komunálních odpadů v Kyjově, Svatobořicích-Mistříně a Šardicích. V současnosti separaci zajišťujeme ve všech obcích, pro které provádíme služby v odpadovém hospodářství. Plasty a papír nejen svážíme, ale dále třídíme na moderní třídící lince v Centru zpracování odpadů v Těmicích.

Termíny svozu papíru a plastů v jednotlivých obcích naleznete zde.

Množství vytříděných surovin postupně stoupá.

Podílí se na tom i osvěta, kterou zaměřujeme především na děti.

Spolu se školami organizujeme každoročně vyhodnocovanou soutěž ve sběru papíru. Za více než 20 let si získala značnou oblibu.

Dále se zaměřujeme i na výkup barevných kovů, železa a papíru.

 

EKOR

Naši společnost v současnosti stoprocentně vlastní města a obce regionu Kyjovska, i když při vzniku v roce 1994 byl podíl měst a obcí Kyjovska 60 %. Důvodem vzniku společnosti byla nutnost řešení nových podmínek v odpadovém hospodářství.

Společnost získala certifikáty pro systém řízení jakosti a EMS v květnu 2005. V červnu 2006 k nim připojila certifikaci systému BOZP.

Hlavní menu