Skládka odpadů

Od roku 1995 zajišťujeme provoz centrální řízené skládky Těmice, jejíž I. etapu vybudovaly obce Kyjovska ze svých prostředků. Skládka spadá svým vybavením do skupiny S-OO dle současných předpisů a je rozdělena na několik etap s předpokladem uložení až 1.500.000 m³ odpadu. Životnost I. etapy byla ukončena na začátku 2. poloviny roku 2003.

Skládka Těmice je od prosince 1998 v majetku společnosti EKOR, s.r.o.. Výstavba 1. stavby II. etapy, kterou jsme zahájili v srpnu 2002 a je v provozu od roku 2003, byla proto již záležitostí naší společnosti. Životnost celé II. etapy (1. a 2. stavby) lze odhadnout při současném vývoji množství odpadů až na 20 let.

Skládka je od listopadu 2003 provozovaná na základě integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb.. V areálu skládky se nachází i recyklační plocha na stavební suť.

Provozní doba:

DenOtevírací doba
Pondělí 07:00 - 15:00
Úterý 07:00 - 15:00
Středa 07:00 - 15:00
Čtvrtek 07:00 - 15:00
Pátek 07:00 - 15:00

U smluvních odpadů neměnného složení lze na základě předchozí dohody navážet odpady 24 hodin denně včetně víkendů a svátků.

Služby EKOR, s.r.o.

EKOR

Naši společnost v současnosti stoprocentně vlastní města a obce regionu Kyjovska, i když při vzniku v roce 1994 byl podíl měst a obcí Kyjovska 60 %. Důvodem vzniku společnosti byla nutnost řešení nových podmínek v odpadovém hospodářství.

Společnost získala certifikáty pro systém řízení jakosti a EMS v květnu 2005. V červnu 2006 k nim připojila certifikaci systému BOZP.

Hlavní menu