Svoz komunálu

V současnosti svoz komunálních odpadů zajišťujeme již v 47 obcích. Ke svozu komunálních odpadů máme k dispozici 7 moderních vozidel s lineárním stlačováním a univerzálním vyklápěčem nádob na podvozcích IVECO s užitečným objemem 16, resp. 22 m³ (ROS ROCA, HALLER, FARID).

Termíny svozu SKO (směsného komunálního odpadu) a kompostovatelného BIO odpadu v jednotlivých obcích naleznete ZDE.

Podmínky svozu nádob SKO (popelnic):

  • nádoba je přistavena ve svozový den již od 6.00 hodin
  • k nádobě musí být bezpečný přístup bez terénních překážek
  • nádoba musí být přistavena max. 1,5 m od okraje silnice
  • nádoba musí být v dobrém technickém stavu, aby nemohlo dojít k poškození zdraví pracovníků nebo svozové techniky
  • nádoba může být plněna pouze komunálním odpadem nebo popelem (vychladlým)
  • do nádob je přísně zakázáno ukládat žhavý nebo mokrý popel, tekuté odpady, hořlaviny, žíraviny, výbušniny, uhynulá zvířata, nebezpečné odpady (barvy, lepidla, pesticidy, léčiva, oleje, baterie, akumulátory, elektrospotřebiče, zářivky, výbojky...)
  • nesmí být překročena nosnost nádob - plastová popelnice 120l - max.60 kg a plastová popelnice 240l - max.110 kg
  • nesmí být plněna přes horní okraj
  • do nádob nesmí být ukládány těžké, přilnavé a neskladné odpady (zemina, beton, cihly, kamení železný šrot, kartony, větve...)
  • nádoby se musí dát vyprázdnit jejím překlopením do svozového vozidla

Jako doplňkovou službu ke svozu Vám nabízíme prodej nádob na SKO (popelnice plechové 110 l, plastové 120 l, 240 l, kontejnery plastové i žárově zinkované 1100 l) a nádoby na biologicky rozložitelný odpad (120 l, 240 l a 770 l)


Návody k obsluze jednotlivých druhů nádob si můžete vyzvednout v místě sídla společnosti, příp. Vám je na požádání zašleme.

Přehled obcí, ve kterých EKOR, s.r.o. Kyjov v současnosti zajišťuje svoz a odstranění komunálních odpadů

čísloobecobyvatel
1 Archlebov 893
2 Bukovany 758
3 Bzenec 4.233
4 Čejč 1.238
5 Čeložnice 382
6 Dambořice 1.253
7 Domanín 1.036
8 Dražůvky 269
9 Dubňany 6.628
10 Hroznová Lhota 1.268
11 Hýsly 383
12 Ježov 701
13 Karlín 208
14 Kelčany 252
15 Kostelec 792
16 Kyjov 12.313
17 Labuty 197
18 Lovčice 811
19 Moravany 733
20 Moravský Písek 2.212
21 Násedlovice 809
22 Nechvalín 321
23 Nenkovice 445
 
čísloobecobyvatel
24 Ostrovánky 197
25 Ratíškovice 4.005
26 Skalka 199
27 Skoronice 534
28 Sobůlky 883
29 Stavěšice 355
30 Strážovice 536
31 Svatobořice-Mistřín 3.501
32 Syrovín 391
33 Šardice 2.192
34 Těmice 858
35 Uhřice 709
36 Veselí nad Moravou 12.123
37 Věteřov 530
38 Vlkoš 1.058
39 Vnorovy 3.069
40 Vracov 4.505
41 Vřesovice 632
42 Žádovice 766
43 Žarošice 980
44 Ždánice 2.726
45 Želetice 508
46 Žeravice 1.042

Poznámka: Počet obyvatel je pouze orientační

EKOR

Naši společnost v současnosti stoprocentně vlastní města a obce regionu Kyjovska, i když při vzniku v roce 1994 byl podíl měst a obcí Kyjovska 60 %. Důvodem vzniku společnosti byla nutnost řešení nových podmínek v odpadovém hospodářství.

Společnost získala certifikáty pro systém řízení jakosti a EMS v květnu 2005. V červnu 2006 k nim připojila certifikaci systému BOZP.

Hlavní menu