Základní údaje

Naši společnost v současnosti stoprocentně vlastní města a obce regionu Kyjovska, i když při vzniku v roce 1994 byl podíl měst a obcí Kyjovska 60 %. Důvodem vzniku společnosti byla nutnost řešení nových podmínek v odpadovém hospodářství.

Společníci:
Dobrovolný svazek obcí Severovýchod, se sídlem Kyjov, Havlíčkova 1398/49a: podíl 100 %
Základní kapitál společnosti EKOR, s.r.o. Kyjov činí 21.600.000,- Kč

Statutární orgán:
Miroslav Holý, jednatel

Počet zaměstnanců:
Počet kmenových zaměstnanců v lednu 2010 činil 67

Předmět podnikání:

* podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
* nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
* silniční motorová doprava nákladní
* specializovaný maloobchod
* poskytování technických služeb
* ubytovací služby
* přípravné práce pro stavby

EKOR

Naši společnost v současnosti stoprocentně vlastní města a obce regionu Kyjovska, i když při vzniku v roce 1994 byl podíl měst a obcí Kyjovska 60 %. Důvodem vzniku společnosti byla nutnost řešení nových podmínek v odpadovém hospodářství.

Společnost získala certifikáty pro systém řízení jakosti a EMS v květnu 2005. V červnu 2006 k nim připojila certifikaci systému BOZP.

Hlavní menu