Svoz BIO odpadu

2.4.2013 byl zahájen svoz BIO odpadu. K tomuto kroku se obce rozhodly na základě pozitivních zkušeností z pilotního projektu v obcích Stavěšice a Dambořice, kdy došlo k významnému omezení produkce komunálního odpadu a rozšíření možnosti separace.

BIO odpad nejen svážíme, ale také dále zpracováváme v moderní krechtové kompostárně, která je součástí Centra zpracování odpadů Těmice.

Výsledný produkt - uznané hnojivo - poskytujeme obcím pro jejich potřeby.

Termíny svozu SKO (směsného komunálního odpadu) a kompostovatelného BIO odpadu v jednotlivých obcích naleznete ZDE.

EKOR

Naši společnost v současnosti stoprocentně vlastní města a obce regionu Kyjovska, i když při vzniku v roce 1994 byl podíl měst a obcí Kyjovska 60 %. Důvodem vzniku společnosti byla nutnost řešení nových podmínek v odpadovém hospodářství.

Společnost získala certifikáty pro systém řízení jakosti a EMS v květnu 2005. V červnu 2006 k nim připojila certifikaci systému BOZP.

Hlavní menu