Likvidace starého kotle na pevná paliva

K potvrzení dokladu o likvidaci kotle na pevná paliva je nutno dodat:1.) kotel, který je opratřen štítkem nebo Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva (pokud kotel nemá štítek) 2.) Tiskopis - Doklad o likvidaci stávajícího kotle na pevná paliva.

EKOR

Naši společnost v současnosti stoprocentně vlastní města a obce regionu Kyjovska, i když při vzniku v roce 1994 byl podíl měst a obcí Kyjovska 60 %. Důvodem vzniku společnosti byla nutnost řešení nových podmínek v odpadovém hospodářství.

Společnost získala certifikáty pro systém řízení jakosti a EMS v květnu 2005. V červnu 2006 k nim připojila certifikaci systému BOZP.

Hlavní menu